Radon

Radon – den snigende dræber

Den dødbringende ædelgas radon bliver ophobet i vores hjem, hvis vi ikke tager vores forhåndsregler. 

Ønsker du at læse mere om radon, henviser vi gerne til

  • Videncentret Bolius (bolius.dk)
  • Videnskab.dk (videnskab.dk)
  • Sundhedsstyrelsen (sst.dk)
  • Bolig- og Planstyrelsen (bpst.dk)

 

Ekspert forklarer sundhedsfaren ved radon (kilde: Videncentret Bolius)

Hvad er konsekvensen?

Ifølge Sundhedsstyrelsen er radon medvirkende årsag til, at omkring 300 personer får radonrelateret lungekræft i Danmark hvert år. Det svarer til cirka 9 procent af alle lungekræftdiagnoser i Danmark.Til sammenligning døde 199 mennesker i den danske trafik i 2019.

Radon er farligt for helbreddet, fordi gasserne nedbrydes til andre radioaktive stoffer, som kan sætte sig på partikler som fx støv og røg. Når du trækker vejret og inhalerer disse partikler, kommer de radioaktive stoffer ned i lungerne, hvor en del af dem kan blive siddende og afgive farlig stråling. Du kan hverken lugte, smage eller føle radon.

Hvad kan gøres?

Udluftningen er den mest enkle måde at nedbringe koncentrationen af radon i luften, men blot at åbne et vindue er ikke nok, da koncentrationen af radon hurtig vil stige igen, når du lukker vinduerne. Sørg for, at der er vedvarende luftskifte i din bolig. Friskluftventiler, som er med til at sikre et mere kontinuerligt luftskifte, er et godt supplement til din almindelige udluftning.

Et for højt luftskifte kan desværre også være med til at øge koncentrationen, da du risikerer at skabe et endnu lavere tryk inde i boligen, der så er medvirkende til, at radongasserne bliver suget op fra jorden under din bolig.

Radonmembraner er også et effektivt redskab til at blive faren kvit.

Aktivt radonsug med ekstern kanalføring og ventilator. Illustration: SBi. 

Hvordan kommer du i gang?

De løsniner, der bringes i spil, skal stå mål med problemets omfang. Ørnens er specialister i radonmåling og radonafhjælpning, og indledningsvis stiller  vi kvalitetsmålere op forskellige steder i dit hjem.

  • Hvis en måling viser under 100 Bq/m3: Din bolig holder sig under den fastsatte grænseværdi. Vær opmærksom på at lufte ud, men ellers behøver du ikke at foretage dig noget.
  • Hvis en måling viser 100-200 Bq/m3: Energistyrelsen anbefaler, at du foretager mindre forbedringer, der kan sænke niveauet til under 100 Bq/m3 – fx mere ventilation, tætning af revner i boligens fundament og utætheder ved rørsammenføringer.
  • Hvis måleren viser over 200 Bq/m3Overvej større tiltag som fx et radonsug, der leder gassen ud af hjemmet.

Professionel rådgivning er vigtig, både for løsningens effektivitet og for at holde økonomien på et fornuftigt niveau.

Vinterperioden er den helt rigtige tid at måle radon. Ring eller skriv til Ørnens.