Hvem er vi?

Ørnens Gulvafhøvling blev etableret i 1948 af Josva Matinussen, der drev virksomheden i en tid uden maskiner, så det var fysisk meget hård håndværk. 

Niels Hansen overtog firmaet i 1981 og leverede et professionelt stykke arbejde i både arbejdes udførelse og den aftalte tid og pris. 

Michael Hansen er seneste led i kæden. Han driver stadig firmaet efter de gamle dyder, hvor kunden er centrum, og hvor der aldrig slækkes på kvaliteten i det udførte arbejde. Hos Ørnens Gulvafhøvling mødes du med over 50 års erfaring med både produkter og gulve og med løsninger på at få netop dit gulv smukt igen. 

Vi lever – og leverer – efter mottoet: Professionel Viden, Erfaring og Flid – siden 1948! 

Firmaets arbejdsområder er siden 1981 udbygget med hjemmeservice, skadedyrsbekæmpelse og håndværkerhjælp. Som det seneste er radonbeskyttelse kommet til – et arbejdsområde, der kræver både teoretisk og praktisk viden.

Datasikkerhed er vigtig!

For os er ansvarlig omgang med personoplysninger, der indsamles som led i driften af vores virksomhed, afgørende for vores forretningsmål og omdømme. I denne Privatlivspolitik gøres der rede for, hvordan dine personoplysninger indsamles og anvendes, når du er kunde, leverandør eller samarbejdspartner, og hvordan du kan få indsigt i dine egne personoplysninger.

De oplysninger, som vi indsamler om dig, vil blive anvendt til forskellige formål i forbindelse med dit kundeforhold og driften af virksomheden. De indsamlede oplysninger kan variere, alt efter om du er kunde, leverandør eller samarbejdspartner, men generelt vil det være oplysninger vedrørende kundeadministration, leverandøradministration samt oplysninger vedrørende Ørnens rettigheder og forpligtelser.

Ørnens indsamler og behandler som udgangspunkt alene almindelige personoplysninger.

Personoplysninger

Ørnens behandler dine personoplysninger under overholdelse af de love og regler, vi er underlagt i forbindelse med driften af virksomheden, samt til opfyldelse af forskellige indberetnings- og oplysningsforpligtelser.

Ørnens videregiver alene oplysningerne i det omfang, det er nødvendigt som led i driften af vores virksomhed, herunder for at kunne levere de løsninger og produkter, du har købt hos os. 

Personoplysninger opbevares ikke længere end nødvendigt for at opfylde det formål, hvortil de er indsamlet, medmindre opbevaringen er nødvendig for at opfylde nationale lovkrav, herunder lovpligtige opbevaringsperioder i forbindelse med bogføring mv.

Det er Ørnens politik at beskytte personoplysninger ved at træffe tilstrækkelige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger. Når der ikke længere er behov for dine personoplysninger, vil vi sikre, at de slettes på en sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde.

Dine rettigheder

Du har til enhver tid ret til at gøre dine rettigheder efter den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning gældende. Du kan blandt andet anmode om indsigt i de personoplysninger, Ørnens er i besiddelse af, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne, herunder gøre indsigelse mod automatiserede afgørelser og profilering eller mod anvendelse af dine personoplysninger til direkte markedsføring. Endvidere kan du anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, tilbagetrække et samtykke til behandling af dine personoplysninger samt gøre din ret til dataportabilitet gældende.

Hvis du ønsker at gøre én eller flere af dine rettigheder gældende, bedes du kontakte os på e-mail. Din anmodning vil blive behandlet i overensstemmelse med den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning.
Klage over Ørnens behandling af dine personoplysninger kan ske til:
Datatilsynet, Borgergade 28, 5. , 1300 København K ,
E-mail: dt@datatilsynet.dk